spacer.png, 0 kB
За Нас
Основно меню
За Нас
Контакти
Галерия
Полезни връзки
Нормативна уредба
Анкети
Според Вас сапаните са....
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
 
Правни отговорности

ОТКАЗ ОТ ПРАВНИ ОТГОВОРНОСТИ


ПРАВНА БЕЛЕЖКА
Част от информацията в настоящия уебсайт може да се окаже погрешна, вследствие на изменения в норматината уредба и/или предлагания продукт, настъпили след публикуване на сайта.
Няма гаранции и заявления
Информацията в настоящия уебсайт е представена "такава, каквато е". В никакъв случай „НИКРАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД не носи отговорност към всяка от страните за преки, непреки, специални или други щети, възникнали вследствие на използването на този уебсайт или всеки друг уебсайт, свързан с хиперлинк.
„НИКРАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД не дава каквито и да било гаранции или заявления за всеки друг уебсайт, до който може да достигне през този уебсайт. Такива гаранции и/или заявления могат да бъдат посочени само за удобство и не означават, че „НИКРАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД потвърждава или приема каквато и да било отговорност за съдържанието или употребата на такива уебсайтове. В допълнение на това Вие трябва да вземете предпазни мерки и да осигурите защитата от вируси, червеи, троянски коне и други деструктивни програми на всяка част от уебсайта, която сте избрали да използвате.
Информацията в настоящия уебсайт може да съдържа технически неточности или такива, дължащи се на промени в приложимите нормативи или печатни грешки.
Информацията в уебсайта може да бъде променяна по всяко време без предварително известие или задължение.
Информацията, публикувана в уебсайта може да съдържа препратки към продукти и услуги, които не са обявени или предлагани от „НИКРАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД.
Прецизността на такава информация не може да бъде гарантирана, а наличността на тези препратки не трябва да се подразбират като намерение от страна на „НИКРАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД да предложи такива продукти и услуги. За пълна информация относно предлагани продукти, услуги и др. както и начините за тяхното заявяване моля да се обърнете към нас. Ние ще направим всичко възможно, за да уважим вашите искания. Моля имайте предвид, че за нас специализираното законодателство в някои области като сигурност, защита на личните данни и финанси, могат да бъдат пречка да ви предоставим определена информация.

КОМЕНТАРИ, ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Моля, отбележете, че всяка информация, доброволно направени предложения, идеи или други податки се считат за неповерителни и незащитени с авторски права. Като изпращате информация или материал вие предоставяте „НИКРАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД неограничен и неотменим лиценз за използване, представяне, изпълнение, модификация, предаване и разпространяване на този материал или информация и се съгласявате, че „НИКРАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД е свободно да използва всякакви идеи, концепции или методи, които сте ни изпратили с каквато и да било цел.
СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР, ПРЕДЛАГАН В УЕБСАЙТА
Всеки софтуер, който може да бъде изтеглен от този уебсайт (наричан "софтуерът") е защитен с авторски права.
Използването на Софтуера се подчинява на условията на лицензионното споразумение с краен потребител, ако такова съществува, придружаващо или включено в Софтуера ("Лицензионно споразумение"). Освен ако това не е изрично заявено в лицензионното споразумение, софтуерът се предоставя за употреба само от крайни потребители. Всякакво копиране или редистрибуция на софтуера, което не е в съответствие с лицензионното споразумение може да доведе до административни или наказателни санкции.
Без да ограничава казаното по-горе, копиране или възпроизвеждане на софтуер на всякакъв друг сървър или местоположение за по-нататъшно възпроизвеждане или редистрибуция е изрично забранено.
Софтуерът е гарантиран, ако такава гаранция съществува, само в съответствие с условията на лицензионното споразумение. Освен гаранциите, включени в лицензионното споразумение „НИКРАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД отхвърля всички гаранции и условия по отношение на софтуера, включително всички подразбрани гаранции и условия за пазарна реализация, пригодност за конкретна цел,
наименование и отсъствие на имитация на други патентовани продукти.


МНЕНИЯ И ВЪПРОСИ
Дългогодишният ни опит в техническия надзор на съоръжения с повишена опасност недвусмислено е показал колко важна е обратната връзка с клиента - собственика и/или ползвателя. Споделете с нас личните си впечатления от нашата работа, качествата на услугите ни, нивото на обслужване, което Ви предлагаме. Готови сме да обмислим и предоставени от вас идеи за подобряване на работата ни във всеки един аспект.
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
www.nikranbg.com
Отказ от правни отговорности
spacer.png, 0 kB