spacer.png, 0 kB
За Нас
Основно меню
За Нас
Контакти
Галерия
Полезни връзки
Нормативна уредба
Анкети
Според Вас сапаните са....
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
 
Технически надзор на съоръжения с повишена опасност

Отчитайки необходимостта от растеж и нарастващите очаквания и потребности на икономическите субекти е учредено едноличното дружество с ограничена отговорност “НИКРАН БЪЛГАРИЯ”.
Дружеството притежава Лицензия №518 от 03.07.2008г. и Лицензия №604 от 19.12.2009г. за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност по т.2 от Приложение №1 към чл.2 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, издадена от Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор към Министерски съвет на Република България.
Дружеството е пряк приемник на дейността на фирма “Н и К ИНЖЕНЕРИНГ – Н.Николов” ЕТ.
Персоналът е с образование, квалификация и трудов стаж, отговарящи на изискванията за изпълняване на дейността.
Имаме възможност да откликнем на всяко Ваше запитване, както и да помогнем при решаване на проблеми, свързани с дейността Ви при използване, ремонтиране или преустройване на съоръжения с повишена опасност.
Също така сме готови да работим с всеки, който е лоялен към нас, към нашите клиенти и към колегите ни.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
www.nikranbg.com
Отказ от правни отговорности
spacer.png, 0 kB